Artikelen

Bevrijd jezelf als sleutel voor je eigen leiderschap

Vrijheid. Is dat iets dat je krijgt van een ander? Is vrijheid iets dat je ontnomen kan worden? Dat gebeurt maar al te vaak. Is vrijheid iets dat je zelf moet zien te verdienen of overwinnen? Je kunt volledig vrij zijn en je toch absoluut niet vrij voelen. Of zit vrijheid in jezelf? En kan niemand dat je afnemen, ongeacht wat er gebeurt?

Ik ga voor dat laatste. Ik wil ten aller tijden kunnen ervaren dat de vrijheid in mezelf zit en dat wat een ander ook zegt, doet of beslist, ik me vrij voel. In deze tijd best een uitdaging waarin er veel gesproken wordt over de aantasting van de grondwet en de rechten van de mens. Want ben je dan naïef en heb je niet door wat er gebeurt of raakt het je niet omdat je je überhaupt al vrij voelt? Uitgaande van een constant gevoel van vrijheid, brengt die vrijheid in jezelf je dan wellicht naar een hoger bewustzijnsniveau om datgene te doen wat nodig is, voor jezelf, de ander en de wereld?

Dit gaat over een vorm van eigen leiderschap waar de wereld op zit te wachten en nu heel hard nodig is. En daarvoor is het nodig dat je zelf vrij bent. Wat is dat nu precies en hoe bereik je die constante staat van vrij-zijn?

Vrij zijn
Vrijheid is voor mij pas echt vrijheid wanneer deze onvoorwaardelijk is en los van alles voelbaar is in jezelf waarmee het een staat van zijn is geworden. Wanneer iemand jou vrijheid geeft dan kun je je afvragen hoe vrij je bent. Als je ervoor moet vechten om je eigen dingen te kunnen doen, is het dan wel echt vrijheid?

Niet vrij zijn in jezelf wordt vaak ervaren als voelen dat je vast zit, niet verder komen, steeds maar weer tegengehouden worden of het niet kunnen bewandelen van je eigen pad. Wanneer je dan ervaart dat er van buitenaf ook een belemmering in vrijheid wordt opgelegd, dan voelt deze vaak dubbel zo hard.

Om bij innerlijke vrijheid uit te komen is het nodig dat je alle stukken in jezelf waarin je ooit beperking van vrijheid ervaren hebt, onmacht, pijn en verdriet die opgeslagen liggen in je systeem, opruimt.

“Nergens bestaat een gemakkelijk pad naar vrijheid en velen van ons zullen steeds opnieuw door een dal van schaduwen des doods moeten gaan voordat we de bergtop van onze verlangens bereiken.”

Nelson Mandela

Dwars door de pijn
Dat is dus waar het over gaat, eerst dwars door de pijn, shit, angst, boosheid en verdriet heen, dan pas kom je bij je vrijheid uit. Dwars door alles heen wat voor jouw gevoel je is aangedaan, ontnomen, onthouden. Er is geen andere weg dan deze. Daarmee bevrijd je jezelf ook van schuld-denken, vingerwijzen, slachtofferschap, belemmerende overtuigingen en je ten gronde richtende overlevingsstrategieën. Dan kom je uit bij je ware zelf, gewoon diegene die je bedoeld bent te zijn. De persoon die eigen leiderschap kent, zijn eigen weg gaat in alle vrijheid maar ook de ander onvoorwaardelijk in vrijheid kan laten zijn wie hij is.

‘De pijn is niet te groot
Jouw kracht is sterk genoeg
Met jouw moed ga je door alles heen
Jij weet de weg naar je diepste kern
Kom je bij jouw stralend licht
En word je zoals je bedoeld bent te zijn’

Je zelf bevrijden
Jezelf bevrijden op een dusdanig diep niveau dat het echt effectief en blijvend is, doe je via je lichaam, want daar ervaar je het gevoel van niet vrij zijn. In je lichaam ligt alles opgeslagen en daar moet je zijn wil je vrij zijn. Het is dus de bedoeling dat je fysiek teruggaat naar de kern, de bron waar je ooit als eerste keer hebt ervaren niet vrij te zijn. Dit geeft je de kans om jezelf alsnog te bevrijden en de belemmerende overtuigingen die je toen hebt ontwikkeld op te ruimen uit je systeem.

De eerste keer dat je vast zat, niet vrij was
Het eerste moment in je leven waarop je hebt kunnen voelen dat je niet vrij was, was bij je geboorte. Dit hoeft niet eens heel traumatisch verlopen te zijn om dat al gevoeld te hebben. Stel je maar eens voor hoe het is om door een geboortekanaal te gaan en dat je eventjes vast zit. Of dat je er moeilijk uit kan en voor langere tijd vastzit, geen adem hebt, in paniek raakt omdat het te lang duurt, je de navelstreng om je keel hebt. Op dit moment ontwikkel je een strategie zodat je kunt omgaan met wat je meemaakt. Het ene kindje vecht nog wat harder, de ander geeft op. Wanneer je in je dagelijks leven iets tegenkomt wat lijkt op je geboorte, dan ervaar je dus hetzelfde als dat je bij je geboorte hebt gevoeld. En doe je wat je toen ook deed. Jouw handelen, vanuit je geboortetrauma, maakt dat je niet vrij kunt handelen. Handelen vanuit pijn is nooit vrij, want je kunt niet reageren zoals je verlangt, maar zoals je denkt nodig te hebben vanuit overleving.

Afhankelijkheid
Heb je gekregen wat je nodig had toen je klein was? Als kind ben je afhankelijk van je ouder of verzorger om te worden voorzien in je (basis) behoeften. Wanneer een kind niet krijgt wat het nodig heeft, dan kan het zich machteloos voelen. Als kind kun je daar niet veel aan doen, je kiest of weer voor vechten, vluchten of bevriezen. Heb je deze ervaringen niet verwerkt, en krijg je op een later moment in je leven opnieuw niet wat je nodig hebt, dan kan ook dit voelen als niet vrij zijn. Ook dan kom je opnieuw in de overlevingsstand terecht waarbij je kunt denken dat je moet vechten, er iets voor moet doen om te krijgen wat je nodig hebt. Hierbij wordt vaak het vertrouwen en de als vanzelfsprekende overtuiging in jezelf dat je altijd krijgt wat je nodig hebt gemist. Ook hierbij belemmeren deze oude ervaringen, bijbehorende pijn en overtuigingen je in echt volledig vrij zijn, jezelf te kunnen zijn en je eigen weg te kunnen volgen.

Bestaansrecht
Bestaansrecht is nodig om moeiteloos jezelf te kunnen zijn, eigen leiderschap te ervaren en te tonen. Heb je ervaren dat je bestaansrecht had en mocht je zijn wie je was? Nee, ben je opgegroeid in een dominant gezin, ouders die voor je bepaalden, je geen ruimte gaven om zelf te beslissen, of het nu vanuit liefde of angst was? Dat is een heel letterlijke vorm van ontnomen vrijheid en wanneer je maar iets meemaakt dat lijkt op niet zelf mogen beslissen, dan zul je al snel het gevoel hebben te moeten vechten voor je vrijheid, om te mogen zijn wie je bent. Of je hebt het opgegeven, waardoor je ook je eigen weg niet kunt volgen. Er kan een moment komen dat dit gaat wringen en dat aanpassen aan je omgeving echt niet meer werkt voor je. De meest ultieme vorm van innerlijke vrijheid is namelijk zijn wie je bent. En dat word je als je alle ballast die je niet meer dient loslaat en opruimt uit je lichaam.

Patronen doorbreken en nieuwe besluiten nemen
Jezelf bevrijden doe je door patronen te doorbreken. Op het moment dat je via je lichaam teruggaat naar de kern, het moment waarop het patroon ontstaan is, dan ga je door de pijn heen, herbeleef je wat je toen voelde en ontdek je welke strategie je ontwikkeld hebt. Goede ervaringen heb ik zelf om dit te doen met behulp van een goede lichaamstherapeut met een psychoanalytische achtergrond, maar er zijn uiteraard meerdere wegen die naar Rome leiden. Door dit fysiek te ervaren via je lichaam komt ook de emotie vrij die daarbij hoort en kun je opruimen, loslaten en jezelf resetten, letterlijk bevrijden van de pijn. Dan is het ook het moment om vanuit je verlangen en je wijsheid een nieuw besluit te nemen. Dat nieuwe besluit zet zich net zo diep vast in je lichaam als waar eerst je oude pijn en strategie vastzat. Daarmee heb je je eigen nieuwe vrijheid gecreëerd en ben je terug bij je oorspronkelijke authentieke ik en klaar voor eigen leiderschap.

Eigen leiderschap
Wanneer je vrij bent van alles wat je belemmert en je de vrijheid ervaart om werkelijk te kunnen zijn wie je bent, ben je uitgekomen bij je eigen leiderschap. Er is niemand meer die je iets kan ontnemen. Er zijn wel dingen die niet mogen, zoals nu in de opgelegde 1,5 meter maatschappij, maar dat is niet hetzelfde als dat jij je niet meer vrij voelt van binnen. Iets niet mogen is niet hetzelfde als niet vrij zijn. Het duurde even voordat ik dit door had. Ik besefte dat je dus juist je eigen leiderschap kunt -misschien wel moet- inzetten op dit soort momenten omdat mensen met eigen leiderschap nodig zijn. De wereld vraagt om een bewustzijnsverandering. Juist je gevoel van vrijheid maakt dat je op een effectieve manier kunt bereiken wat je wilt bereiken. Iets proberen te bereiken vanuit een gevoel van onvrijheid en dus vaak onmacht wordt een gevecht tegen iets wat je niet wilt en dan creëer je dus juist veel meer van hetzelfde. Ben je niet meer bang voor verlies, sta je door je innerlijke vrijheid in je eigen kracht en leef je vanuit je verlangen, dan creëer je juist vanuit je verlangen een mooiere wereld.

Nadine Carter

Nadine Carter is auteur voor Pioniers Magazine. Zij begeleidt mensen in haar eigen praktijk op een effectieve en directieve manier naar de kern van hun probleem. Haar specialiteit is om via non-verbale signalen overlevingsstrategieën te herkennen. Via intensief en diepgaand lichaamswerk is zij in staat om deze patronen blijvend te doorbreken. Zij richt zich in haar praktijk op ouders die voor hun kind willen werken aan zichzelf en partners die beiden aan zichzelf willen werken omwille van hun liefde. De rode draad is verbinding en communicatie. Wanneer een verbinding verstrengeld is en partners niet meer weten wat er steeds mis gaat en waarom, kan Nadine in een zeer korte tijd en effectief deze verstrengeling uit elkaar halen. Dat geldt voor liefdesrelaties maar ook voor zakelijke relaties, teams of andere verbindingen waarin samengewerkt wordt.