Daan Fousert

Daan Fousert

https://www.servant-leadershipsolutions.nl

Daan Fousert (1947) is redactielid en auteur voor Pioniers Magazine. In de redactie is 'leiderschap' zijn aandachtsgebied. Daan wordt algemeen beschouwd als de grondlegger van Servant-Leadership in Nederland. Hij schreef diverse boeken over Management, Human Resources en Dienend-Leiderschap. Zijn professionele focus is gericht op de volle breedte van leiderschap en de ontwikkeling van mensen. “Het oude leiderschap is dood, en om het nieuwe aan te duiden hebben we allerlei woorden nodig die de aandacht in feite alleen maar afleiden van waar het werkelijk om gaat. Al die adjectieven verhullen dat we bij leiderschap geen eigen, grootse connotatie meer hebben. Ik heb me verbonden met dienend leiderschap, maar die term omvat niets wat met het woord leiderschap alleen niet ook te duiden valt. Echt leiderschap ís dienend. Al het andere is geen slecht leiderschap, het is géén leiderschap. Hou het simpel.” Daarnaast is Daan beeldhouwer en auteur van inmiddels al weer 6 romans.

Salomé Philips

Salomé Philips

Salomé Philips (1956) is editor van Pioniers Magazine. Een pionier, afkomstig uit een pioniersgezin-tegen-wil-en-dank. Haar ouders bestierden ver voordat dat hip werd een vrijwel zelfvoorzienend boerderijtje in Dalfsen. Daarna was haar moeder kostwinner en haar vader huisman. Tegelijkertijd bleven zij trouw aan het voorvaderlijk zwaar reformatorische gedachtegoed terwijl Salomé haar geheel eigen innerlijke waarheid bleef omarmen. Waarachtigheid is haar levensthema. Stoutmoedig en openminded zette ze als leergierig en sensitief kind op geheel eigen wijze al haar koers uit. Die leidde tot een sterke behoefte aan diepgang en mystiek als volwassene, gelardeerd met humor en lichtheid. ‘Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede’ was daarbij de rode draad. Met een scherp oog en een liefdevol hart heeft zij de gave om vanuit respect voor wederzijdse autonomie te kunnen en durven weerspiegelen wat zij innerlijk en uiterlijk waarneemt; zowel schoonheid en echtheid als schaduw en inconsistentie. Wie deze reflecties in ontvangst wil nemen, gaat daar onherroepelijk iets mee doen. Quasinonchalant biedt zij anderen de mogelijkheid tot transformatie en het versterken van (persoonlijk) leiderschap en betekenisgeving. Dit talent gecombineerd met haar brede kennis heeft zij ingezet zowel gedurende haar lange loopbaan bij een commerciële bank als in haar eigen coachingspraktijk. Als levend onderdeel van Pioniers Magazine ziet zij het als uitdaging om niet alleen het licht in zichzelf te volgen en boven de korenmaat te zetten, maar ook anderen volop te laten sprankelen.

Matthijs Bobeldijk

Matthijs Bobeldijk

https://newbusinesslab.com

Matthijs Bobeldijk (1980) heeft een bedrijfskundige achtergrond, is aanjager van de betekeniseconomie en auteur voor Pioniers Magazine. Als coach, adviseur, spreker en trainer houdt hij zich bezig met de ontwikkeling van betekenisvolle businessmodellen. Dit doet hij zowel binnen het bedrijfsleven als het sociaal-maatschappelijke domein. Matthijs gelooft er heilig in dat bedrijven, overheden, scholen en burgers samen al puzzelend maatschappelijke en ecologische vraagstukken kunnen (en vooral moeten) oplossen en op die manier samen IMPACT kunnen maken. Omdat hij in zijn werk als bedrijfskundig ontwerper van betekenisvolle businessmodellen geen geschikte instrumenten kon vinden heeft hij dit zelf ontwikkeld: De Purpose Case. Hierover schreef en tekende hij begin 2020 een boek: IMPACT, ‘zet vanuit de Purpose Case de wereld naar je hart.’ In dit boek laat hij zien hoe je zelf met de Purpose Case aan de slag kunt, zodat geld verdienen en impact maken niet meer met elkaar hoeven te concurreren.

Elizabeth Debold

https://www.elizabethdebold.com

Elizabeth Debold is auteur voor het kwartaalmagazine van Pioniers Magazine. Zij is bestseller auteur, ontwikkelings-psycholoog, trainer en spreker. Zij staat de afgelopen dertig jaar bekend als een wereldwijde autoriteit op het gebied van gender en culturele evolutie. Zij is een veelgevraagd expert in de Amerikaanse media en daarbuiten als het gaat over meisjes- of vrouwenontwikkeling en de evolutie van cultuur. Zij verscheen regelmatig bij tv-programma’s als “Oprah” en “Good Morning America” en heeft invulling gegeven aan diverse documentaires op het gebied van genderontwikkeling. Zij gaf lezingen in Amerika, Canada en Europa en is ingezet als veelgevraagd adviseur voor non-profitopleidings-instituten, bedrijfsleven en stichtingen. Haar werk verscheen in academische publicaties en populaire internationale media. Momenteel is zij editor voor een Duits magazine, Evolve, en werkt ze aan haar twee nieuwe boekprojecten.

Domi Lambregts

Domi Lambregts

http://www.holons.nl

Domi Lambregts is oprichter en eigenaar van HOLONS en leidt mensen op tot Integrale Relatie Coach. Ze begeleidt zelf ook paren en singles en inspireert ze om hun aangeleerde ego-oriëntatie los te laten en zich door het Grote Hart te laten leiden. Als zeer ervaren relatiecoach heeft ze de kern van inter-persoonlijke issues snel op tafel en weet deze in te zetten als hefboom voor transformatie. Organisaties weten haar te vinden voor trainingen en coaching op het gebied van samenwerking en communicatie. Ze kent de kracht van Bewust Zijn en geeft dit ook door. Vanuit haar integrale visie op mens en cultuur biedt ze wenkende perspectieven op persoonlijke en collectieve ontwikkeling. Het zelforganiserende principe is tevens een belangrijke leidraad in haar werk, vanuit de wetenschap dat ieder sociaal systeem (holon) zich van nature (her)organiseert tot een geheel van een hogere orde.

Anne S. de Jong

Anne S. de Jong

http://www.stratch.nl

Anne S. de Jong staat bekend als een opmerkelijk organisatieadviseur, een effectieve coach en een bevlogen versneller van veranderingsprocessen. Met aanstekelijke energie inspireert hij bestuurders, managers en medewerkers om talenten te ontwikkelen en ambities te realiseren. Meer succes met minder stress. Hij wordt hoog gewaardeerd als spreker of workshopleider op congressen. Anne is oprichter en algemeen directeur van STRATCH.

Manon van der Knaap

Manon van der Knaap

http://www.manonvanderknaap.nl

Manon van der Knaap is online redacteur voor Pioniers Magazine. Zij geeft als creative consultant een boost aan bedrijven die flink in beweging zijn of dat graag willen blijven. Voor Pioniers Magazine geeft ze pioniers een podium en wil ze iedereen met goede ideeën verleiden om het pionierspad op te gaan en mooie, unieke dingen in de wereld te zetten.

Kaj Morel

Kaj Morel

http://www.dezaakvanbetekenis.nl

Kaj Morel is sociaal psycholoog en auteur voor Pioniers Magazine. Hij is pionier van de betekeniseconomie, identiteitsmarketingexpert en is organisatieadviseur. Met zijn huidige bedrijf De Zaak van Betekenis zet hij zich in om gezamenlijk een samenleving te realiseren – de betekeniseconomie – waarin organisaties zich bewust zijn van hun betekenis voor anderen en actief bezig zijn om deze te vergroten. Hij is medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Betekeniseconomie in Twente (2017). Hij promoveerde (1995-2000) aan de Technische Universiteit in Delft op een proefschrift over de wijze waarop consumenten nieuwe, hybride producten leren begrijpen en was jarenlang docent en onderzoeker op het gebied van consumentengedrag en consumentenonderzoek in Delft en Rotterdam (EUR). Als lector Identiteitsmarketing bij Saxion (2009-2016) kreeg hij de kans om zijn geestdrift voor onderwijs, onderzoek en kennisontwikkeling te combineren met het werken in de praktijk aan betekenisvolle organisaties. Kaj heeft een voorliefde voor praktisch toepassen, werkzame hulpmiddelen ontwikkelen en zaken daadwerkelijk voor elkaar krijgen. Hij schreef twee toegankelijke en laagdrempelige boeken: Identiteitsmarketing. Waarom wij bestaan (2010) en Tijd voor de betekeniseconomie. Het verhaal over onze economie dat ze je nooit vertellen (2018).

Miriam Hopmans

Miriam Hopmans

https://www.youbuntu.nl

Miriam Hopmans is auteur van Pioniers Magazine. Zij is een Brabantse bourgondiër met een Rotterdamse mentaliteit: ondernemend, enthousiast, gedreven, betrokken met een lekker praktische handen uit de mouwen attitude. Zij werkt ruim 23 jaar bij Pameijer, een zorgorganisatie in Rijnmond. In haar rol als beleidsadviseur HRM & Ontwikkeling en als coach Dienend Leiderschap, is Miriam betrokken bij verschillende leergangen van Dienend Leiderschap. Miriam heeft veel ervaring op het gebied van empowerment en herstelondersteunende zorg. Haar kennis en ervaringsdeskundigheid heeft Miriam doen besluiten om te starten met een eigen praktijk. Sinds 3 jaar is Miriam eigenaar van de trainings- en coachpraktijk YOUbuntu. In haar praktijk ondersteunt ze mensen met een verlieservaring zodat zij hun kracht (her)vinden en veerkracht kunnen verstevigen. Miriam, moeder van 2 jongens en zelf gescheiden, is gespecialiseerd in het ondersteunen van volwassen tijdens en na een scheiding.

Arthur Hol

Arthur Hol

https://www.arthurhol.nl

Arthur Hol is auteur voor Pioniers Magazine. Hij is partner bij De Koning Vergouwen Advocaten, directeur van HRM-college, programmadirecteur bij Governance University en organisatieadviseur, partner van Nieuw Organiseren. Hij werkt met creatieve aanpakken om zijn ‘Mens boven Systeem’ –filosofie vorm te geven en stelt zich ten doel om op die manier bij te dragen aan transformatie van mensen en organisaties. Co-creatie is daarbinnen het principe waarmee hij mensen en ideeën met elkaar weet te verbinden.

Desirée Paalvast

Desirée Paalvast

https://www.leaderinside.com

Desirée Paalvast is auteur voor Pioniers Magazine. Zij is eigenaar van The Leader Inside het Executive Search Bureau gespecialiseerd in Servant-Leadership. Zij geloof in de kracht van Servant-Leadership als aanjager van verandering en borger van duurzaam resultaat. Wat haar beweegt is oprechte interesse in mensen. Haar streven is een mooie, betere en bewuste samenleving.

Adriaan Wagenaar

Adriaan Wagenaar

http://www.adriaanwagenaar.nl

Adriaan Wagenaar is auteur voor Pioniers Magazine. Hij is creatief adviseur, professioneel spreker en schrijver. Hij wordt vaak ingehuurd om creativiteit, bezieling en marktkansen te ontwikkelen in organisaties. Daarnaast filosofeert hij al 20 jaar met kinderen en managers via zijn initiatief Raad van Stuur en Open Minds Open Worlds. Meer ideeën vind je in zijn boek 'Groot Denken. Kansen grijpen die anderen niet zien.'

Leida Schuringa

Leida Schuringa

https://www.synnervate.nl

Leida Schuringa schrijft voor Pioniers Magazine. Zij is bestuurslid van het Center for Human Emergence dat - evenals het gelieerde bedrijf Synnervate – werkt op basis van het Integrale model van Ken Wilber en Spiral Dynamics Integral (SDi) (zie www.spiraldynamicsintegral.nl). Leida is auteur van verschillende boeken o.a. Omgaan met diversiteit; Projectmatig werken voor de non-profit sector en Community Empowerment in a developing country. Haar ervaring ligt in de non-profit sector en ontwikkelingssamenwerking. Op dit moment is zij met name actief in Tsjechië en Malawi. Leida is socioloog, gecertificeerd (leer)supervisor, integral coach (ICC), trainer en adviseur. Zij is geïnteresseerd in de toepassing van SDi op maatschappelijke vraagstukken. Haar specifieke expertise ligt vooral op het terrein van community empowerment en haar passie is een bijdrage te leveren aan samenwerking tussen mensen met allerlei verschillende achtergronden.

Saskia Chatillon

http://www.saskiachatillon.nl

Saskia Chatillon is auteur voor Pioniers Magazine. Ze is trainer en auteur van het boek Rust – Het geheim van een stiller hoofd. Sinds 2002 begeleidt ze mensen in haar bedrijf naar persoonlijke ontwikkeling en ze helpt medewerkers en leiders van organisaties naar meer rust. Servant-Leadership is voor haar het leiderschap van de toekomst voor een betekenisvolle, groene en bewuste wereld.

Nadine Carter

Nadine Carter

http://www.nadinecarter.nl

Nadine Carter is auteur voor Pioniers Magazine. Zij begeleidt mensen in haar eigen praktijk op een effectieve en directieve manier naar de kern van hun probleem. Haar specialiteit is om via non-verbale signalen overlevingsstrategieën te herkennen. Via intensief en diepgaand lichaamswerk is zij in staat om deze patronen blijvend te doorbreken. Zij richt zich in haar praktijk op ouders die voor hun kind willen werken aan zichzelf en partners die beiden aan zichzelf willen werken omwille van hun liefde. De rode draad is verbinding en communicatie. Wanneer een verbinding verstrengeld is en partners niet meer weten wat er steeds mis gaat en waarom, kan Nadine in een zeer korte tijd en effectief deze verstrengeling uit elkaar halen. Dat geldt voor liefdesrelaties maar ook voor zakelijke relaties, teams of andere verbindingen waarin samengewerkt wordt.

Sanne Burger

https://www.sanneburger.com

Sanne Burger (1966) is auteur voor Pioniers Magazine en schrijft over liefde, relaties en seksualiteit. Zij is schrijfster, healer en lerares. Ze geeft les in Tao Training, Qigong en Ancient Thai Massage. Daarnaast geeft ze individuele coaching. Momenteel woont en werkt ze in Peru.

Yvonne van Stigt

Yvonne van Stigt

https://www.oerslank.nu

Yvonne van Stigt is auteur voor Pioniers Magazine. Zij is evolutionair gezondheidsdeskundige en wordt veel gevraagd als spreker voor congressen en lezingen. Zij is afgestudeerd in de klinische Psycho Neuro Immunologie aan de Universiteit van Gerona (Spanje). Daarnaast heeft zij vijf boeken geschreven en de Oerslank organisatie opgericht. Op dit moment is Yvonne als hoofddocent betrokken bij de opleiding Orthomoleculair Epigenetisch therapeut.

Susanne Duijvestein

Susanne Duijvestein

http://www.bijafscheid.com

Susanne Duijvestein (1986) werkt als onafhankelijk begrafenisondernemer. Als pionier in de conservatieve en geldgedreven uitvaartwereld heeft zij de missie om onze cultuur van afscheid nemen en de dood weer dichter bij onszelf te brengen. Ons hele leven zijn we bezig om onszelf uit te drukken: in ons werk, hoe we eruit zien, wat we doen in onze vrije tijd. Maar dat lijkt te stoppen bij onze uitvaart, terwijl dit de ultieme viering van het leven is en een uniek portret. En bovendien een belangrijk helend ritueel voor als we afscheid moeten nemen. De dood staat in onze westerse cultuur op grote afstand, we lijken in death denial ondanks dat de dood onze onvermijdelijke natuur is. Gedreven door transities op alle niveaus (zelf maakte zij een grote switch na een veelbelovende carrière bij de Rabobank, Slow Food en de Amsterdam Economic Board en een achtergrond als organisatiekundige) laat Susanne zien hoe we dit anders kunnen doen.

Marjolijn Tijsmans

Marjolijn Tijsmans

https://www.taotransformatie.com/

Marjolijn is vertaler. Zij zorgt ervoor dat onze teksten taalkundig verantwoord in het magazine verschijnen vanuit het Engels naar het Nederlands. In het dagelijks leven is zij projectcoördinator in de trainings- en adviesbranche en werkt zij als Tao-trainer in haar eigen bedrijf Tao Transformatie.

Giovanna Gomersbach de Lege

http://www.nieuwwater.nl

Giovanna Gomersbach de Legé is auteur voor Pioniers Magazine. Zij schreef het boek ‘De Schoonheid van Water ~ goud van de toekomst (Giovanna Universalis), over de eigenschappen en rol van water in het leven en wat wij daarvan kunnen leren. Haar leven lang is zij gefascineerd door (natuur)voeding, psychologie, levensbeschouwing en levensenergie, in samenhang met onze bodymind (de eenheid van lichaam en geest). Dit heeft geleid tot vele professionele activiteiten rondom voeding en de certificering tot coach en counselor aan de Academie voor Integrale Menswetenschappen. Haar aanhoudende wateronderzoek heeft geleid tot het nieuwe beroep ‘Waterveredelaar’ en het bedrijf Nieuw Water. Actueel komt haar passie voor natuurvoeding ook weer bovendrijven en wil zij hiermee mensen inspireren. Je kunt van haar artikelen verwachten over universele thema’s als ecologische intelligentie en (levens)energie, vitale gezondheid en schoonheid van binnenuit.

Greet Vonk en Anja Jongkind

Greet Vonk en Anja Jongkind

http://www.et-emergo.nl

Anja Jongkind en Greet Vonk werken sinds 2013 samen binnen Et Emergo en ze hebben PTG Coaching ontwikkeld. Zij zijn auteurs van het bestseller boek PostTraumatische Groei - Sterker door ellende. Daarnaast zijn zij gespecialiseerd in coaching op het gebied van bewustzijnsontwikkeling. Ze geven workshops, lezingen, inspiratiesessies en trainingen op het gebied van PostTraumatische Groei (PTG). Anja heeft meer dan 35 jaar ervaring als therapeut en coach en heeft in haar praktijk vele mensen begeleid met allerlei psychisch-/emotioneel gerelateerde klachten en stoornissen. Ook o.a. traumatische ervaringen, allerlei overbelastingsklachten en vele soorten vragen waaronder leiderschaps-, loopbaan- en zingevingsvraagstukken. Ze is 11 jaar directeur geweest van een GGZ/GZ erkende zorginstelling. Greet heeft 20 jaar ervaring als (programma-/interim)manager en directeur in de zakelijke dienstverlening en zorg. Greet heeft een brede opleidingsachtergrond. Sinds 2006 werkt zij als coach. Ze is gespecialiseerd in TSI Trimetrix ontwikkelassessments en deed een wetenschappelijk onderzoek betreffende PostTraumatische Groei (PTG). Greet geeft regelmatig lezingen/workshops op het gebied van PostTraumatische Groei (PTG). Zij doet dat voor diverse doelgroepen.

Erica Pierik

Erica Pierik

https://www.ericapierik.nl

Erica Pierik (1975) is auteur voor onder andere Pioniers Magazine. In 2019 publiceerde zij haar eerste boek (Een boek over wereldvrede) en haar tweede boek komt binnenkort uit. Erica woont met haar man in Amsterdam West. Samen kwamen ze erachter dat ze bewuster en duurzamer wilden leven, met een minder grote voetafdruk en met meer liefde voor de omgeving. Ze hebben daarom een paar jaar geleden een groot en duur appartement in Oud Zuid verruild voor een kleine, betaalbare woning in Bos en Lommer, zodat Erica haar stressmakende baan op kon zeggen. Nu doet ze elke dag werk waar ze van houdt, heeft ze jaloersmakend lage hypotheeklasten en inspireert ze graag anderen om net als zij te leven volgens eigen kernwaarden.

Yfke Laanstra

Yfke Laanstra

https://www.yfkelaanstra.nl

Yfke is auteur van Pioniers Magazine. Zij is futurist, spreker en initiator van het platform Soulvalley en de Holistic Hacking beweging. Haar passie ligt op het snijvlak van bewustzijn en computertechnologie, in relatie tot welzijn en menselijk potentieel. Haar missie is het bieden van andere invalshoeken, lostrekken van oogkleppen en schudden aan wereldbeelden. Zij is auteur van het boek 'Bits, bytes en bewustzijn'.

Marjolein Dubbers

Marjolein Dubbers

https://energiekevrouwenacademie.nl

Marjolein Dubbers is food- en lifestylecoach en auteur. Ze volgt veel trainingen in binnen- en buitenland op het gebied van voeding, hormonen, gezondheid, coaching en persoonlijke ontwikkeling. Ze heeft online de Energieke Vrouwen Academie opgericht. Met meer dan 3,5 miljoen bezoekers per jaar is dit het grootste platform in Nederland voor vrouwen op weg naar vitaliteit en gezondheid.

Rob van Drunen

Rob van Drunen

https://www.robvandrunen.com

Rob van Drunen (1985) is een van de jongste redacteuren van Pioniers Magazine. Rob is medeoprichter van Mannenkracht - een plek waar mannen (opnieuw) kunnen ontdekken wat man-zijn voor hun betekent. Zij organiseren en begeleiden verschillende evenementen, waar mannen bij elkaar komen, zoals mannencirkels, zweethut-ceremonies en een mannenfestival. Ook bloggen en vloggen zij over hun eigen pad van persoonlijke groei als man en spreekt Rob regelmatig op podia, zowel voor vrouwen als mannen.

Sandra Bolte

Sandra Bolte

https://www.tzolkind.nl

Sandra Bolte is auteur voor Pioniers Magazine. Ze is kinder-en jeugdtherapeut, coach, ontwikkelaar van het IK-KOMPAS, docent en trainer. Haar passie ligt bij de Tzolkin (Maya-kalender). Deze heeft ze in 2014 naar kinderen vertaald. Vanuit de Maya-astrologie geeft het IK-KOMPAS volwassenen en kinderen inzicht in wie ze van nature zijn. Het is haar missie dat kinderen zich vanuit hun kern gehoord en begrepen voelen. Hiervoor leidt ze ouders en jeugdhulpverleners op verder te kijken dan de ontwikkeling op het niveau van hoofd-hart en handen. Onze kinderen willen niets liever dan dat wij ons weer bewust worden van het grote potentieel waarover we beschikken. Zodat we samen met elkaar kunnen bouwen aan een nieuwe aarde.

Suzanne Beunk

https://www.facebook.com/beeffortless/

Suzanne Beunk is auteur voor Pioniers Magazine. Zij reist de wereld over zonder vastgesteld plan vooraf. Zij neemt lezers mee op reis door columns te schrijven over haar ervaringen op haar reis. Suzanne ondervindt hoe het is om alle zekerheden los te laten en de rijkdom in haarzelf, haar thuis, te ontdekken. Een reis die je meeneemt in de wereld van Zijn. Suzanne is effortless coach vanuit haar praktijk "Be Effortless"

Annemieke Bervoets

Annemieke Bervoets

Annemieke is recensent voor Pioniers Magazine. Zij is bestuurskundige met een speciale interesse voor leiderschap en organisaties. Ze werkt als projectleider en beleidsadviseur bij een gemeente. Omdat ze gelooft dat gelukkige mensen betere werknemers én werkgevers zijn, is ze mateloos leergierig naar alles wat met mensen in organisaties te maken heeft.

Josephine van den Bogaard

Josephine van den Bogaard

https://www.josephinevandenbogaard.nl/

Josephine van den Bogaard schrijft incidenteel voor Pioniers Magazine. Zij werkt als transformatiecoach en facilitator met vrouwen in de transitie naar de derde levensfase (50+). Haar passie is om vrouwen te helpen het diepere creatieve potentieel in zichzelf aan te boren en van daaruit bewust keuzes te maken voor hoe zij hun derde levensfase willen invullen. Zodat zij hun wijsheid kunnen leven, en de enorme potentie van deze nieuwe levensfase ontdekken, voor zichzelf en voor de wereld om hen heen. Josephine is een pionier in hart en nieren, zij is van oorsprong andragoog en heeft veel ervaring in het werken aan bewustzijnsontwikkeling van vrouwen.

Daphne de Leeuwerk

Daphne de Leeuwerk

https://www.samenmetdaphne.nl

Daphne de Leeuwerk schrijft incidenteel voor Pioniers Magazine. In haar praktijk “Samen met Daphne” begeleidt zij mensen op de weg naar hun mooiste leven. De theoretische achtergrond van haar werkwijze is geworteld in de nieuwe wetenschap, waar bijvoorbeeld de kwantum fysica onderdeel van uit maakt. Vanwege zijn complexiteit is dit een tak van wetenschap die niet direct uitnodigt tot verdieping. De implicaties hiervan zijn echter te waardevol om naast ons neer te leggen. Ze vormen de basis voor een manier van leven waar velen van ons hard aan toe zijn: in verbinding en in vertrouwen. Daphne ziet het als een uitdaging om de inzichten uit de nieuwe wetenschap op zo’n manier te vertalen dat ze toegankelijk worden voor een groter publiek, zodat de implicaties ervan zich als een olievlek kunnen gaan verspreiden.

Maria Schuitemaker

Maria Schuitemaker

Maria Schuitemaker heeft een aantal artikelen geschreven voor Pioniers Magazine. Zij is pionier in hart en nieren. Zij is gegrepen door de combinatie van heling en onderwijs als middel tot bewustwording en persoonlijke ontwikkeling. Zij heeft zich in de loop van de jaren geschoold als Gestalttherapeute, docente basisonderwijs en docente Nederlands voor het voortgezet onderwijs. In het reguliere onderwijs stuitte zij op een dichtgeplakt systeem, dat geen ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling en bewustwording. Vandaar dat zij opnieuw haar eigen weg ging, dit keer als zzp’ster met haar eigen bedrijf genaamd ‘Licht Leren’. Ze werkt voor verschillende opdrachtgevers, waaronder de Ontdekking, sociocratische school Drenthe e.o. Hier vinden studenten en begeleiders samen telkens weer het nieuwe – en eigenlijk oude - leren uit. Een leren dat uitgaat van de natuurlijke nieuwsgierigheid van mensen, jong en oud. Een leren dat uitgaat van het hart, en van verbondenheid. Maria’s grote kracht is dienend leiderschap.

Daan de Wit

Daan de Wit

https://weetwatjeeethetboek.nl/

Daan de Wit (1969) schrijft incidenteel voor Pioniers Magazine. Hij is journalist en verslaggever voor televisie, documentaire en geschreven media. Eerder publiceerde hij twee onderzoeksjournalistieke boeken voor uitgeverij Lemniscaat: De Volgende Oorlog en Dossier Mexicaanse griep. Op basis van zijn boek "Weet wat je eet" ontwikkelde De Wit een format voor een serie televisiereportages. Hij schrijft over voeding en industrie voor Follow the Money en Life Unlimited.

Steven Krol

Steven Krol

https://www.zinniger.nl

Steven Krol schreef enige tijd voor Pioniers Magazine. Hij werkt als interieurarchitect, vormgever en frisdenker vanuit zijn bedrijf ‘Zinniger Vormgeving’. De naam ‘Zinniger’ is een samenvoeging van ‘eigenzinnig’ en ‘zinvoller’. Dit zijn twee componenten die voor hem aanwezig moeten zijn in zijn werk en waarde toevoegen. Steven ontwerpt totaalconcepten en producten voor uiteenlopende opdrachtgevers. Meestal zijn dit opdrachtgevers die met hun producten of diensten van waarde willen zijn in de maatschappij en/ of duurzaamheid op de agenda hebben staan. Biobased economie, circulaire economie, healing environment, holistische visie en materiaal innovaties zijn sterke thema’s in het werk van Steven. Daarnaast is hij ontwerper en eigenaar van ‘Climop’. Dit is een eigentijds, verstelbaar schoolmeubel van duurzaam biokunststof dat speciaal ontworpen is voor het basis- en voortgezet onderwijs: een stoel en een tafeltje die een hele schoolcarrière mee kunnen. info: www.climop.nl

Madeleine Boerma

Madeleine Boerma

https://www.hetzakelijkehart.nl

Madeleine Boerma (1966) schrijft over ondernemen, duurzaamheid en persoonlijk leiderschap. Als ondernemer combineert ze werken als internationaal projectmanager onder eigen naam, met het begeleiden van ondernemer-kostwinners via Het zakelijke hart. Ze is tevens auteur van het gelijknamig boek Het zakelijke hart. In haar vrije tijd houdt ze zich bezig met de energietransitie, heeft ze een lokaal klimaatakkoord gerealiseerd en heeft ze als hobby bushcraft: leren leven in en met de natuur.

Judith Minnema

https://transformingselfandsociety.com/

Judith heeft diverse artikelen voor Pioniers Magazine geschreven. Zij is een ‘social artist’ en haar missie is: ‘Een nieuwe wereld creëren van binnenuit’. Met haar initiatief ‘Transforming Self and Society – The Social Artist’s Way’ helpt ze individuen en groepen om meer van hun menselijk potentieel te ontdekken en in te zetten met als doel een florerende wereld maatschappij. Ze is als ‘social artist’ betrokken bij meerdere projecten en is gedreven om ‘social artistry leadership’ te introduceren in Nederland en de rest van Europa.

Rianca Evers- den Ouden

Rianca Evers- den Ouden

https://www.plannetarium.nl

Rianca (1978) is sinds maart 2014 gemeenteraadslid en actief binnen de politieke vernieuwingsbeweging "Next Level Democracy". Ze blogt daarnaast onder andere voor www.lerendeleiders.nl over haar ervaringen in de politiek. Daarnaast helpt zij overheden en organisaties aan tools om werkelijk te kunnen transformeren. Dit doet zij vanuit haar bedrijf genaamd "Plannetarium". Zij schreef enkele artikelen voor Pioniers Magazine.

Sonja Verberne

Sonja Verberne

https://www.every1free.nl

Sonja Verberne schrijft over de werking van onze hersenen, oude paradigma’s die van invloed zijn op ons persoonlijke en collectieve gedrag en hoe Emotional Freedom Techniques (EFT) een bijzondere methode is om vrij te worden van aloude programmeringen, zodat ieder die met haar werkt op pionierende wijze zijn/haar leven gezonder en met meer vervulling kan leven en zo een gezonde bijdrage kan leveren aan de wereld. Als moeder van Angie met het downsyndroom blijft haar liefde uit gaan naar alle innovaties die er binnen de zorg nodig zijn om deze hoog gevoelige mensen beter te kunnen begeleiden. Ze richt zich in haar werk als trainer, EFT behandelaar/transformatiecoach mede op ouders, verzorgers en instellingen rondom mensen met downsyndroom.

Linde ten Broek

https://www.lindetenbroek.nl

Linde ten Broek schreef enkele artikelen voor Pioniers Magazine. Zij is soulcoach, schrijver en verhalenplukker. Zij helpt vrouwen bij het kiezen voor een bezield leven waarmee hun volle potentieel aangesproken wordt en tot volle bloei komt. Linde heeft inmiddels twee boeken op haar naam staan: kinderboek "Gina en de rode vogel" en "Moeders en dochters". Daarnaast is Linde (tevens documentairemaakster) bezig met het voorwerk voor de documentaire "Soulstories": Zij interviewt hiervoor 5000 vrouwen over het leven van hun volle potentieel.

Niraï Melis

Niraï Melis

https://www.nirai.nl

Niraï Melis (1980) is auteur voor Pioniers Magazine. Zij is schrijver, socioloog en ondernemer. Haar missie is om mensen weer in hun kracht te zetten. Dit doet zij door de disbalans tussen de vrouwelijke en mannelijke energie te benoemen. Ze heeft verschillende onderzoeken gedaan naar de oorzaken van de disbalans en hun invloed op de maatschappij, economie en politiek. Zo heeft ze een onderzoek naar de gendergelijkheid in kranten gedaan en in politieke programma's.

Peter te Riele

Peter te Riele

https://www.advieshulpactie.nl

Peter schreef incidenteel voor Pioniers Magazine. Hij is een pionier in onderwijs en opvoeding. Namens het onderwijsadviesbureau Advies, Hulp & Actie werkt hij aan bevlogen basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Tegenwoordig is het onderwijs een systeem geworden met economisch geformuleerde doelstelling. Het is belangrijk dat de focus weer op het kind, de leerling en de student komt te liggen. Daarbij gaat het om passie, talent, kwaliteiten en kansen. Met de juiste mindset hoeft dat niet moeilijk te zijn. Door middel van interactieve presentaties, training, coaching en begeleiding denkt Peter graag mee. Ook via de sociale media laat hij van zich horen en schrijft hij geregeld blogs en artikelen.

Jessica Moreno

Jessica Moreno

https://www.jessicamoreno.nl

Jessica schreef enkele artikelen voor Pioniers Magazine over een pure, plantaardige lifestyle. Zij is een gepassioneerd vegan kok. Bijna 5 jaar geleden ontdekte ze de pure, plantaardige lifestyle. Dit bleek de deur naar een diepere connectie met de aarde en het begin van een leven vol energie, een slanker lijf, en spirituele ontwikkeling.