Artikelen

Achter iedere succesvolle werknemer staat een stabiele thuissituatie

Wat jij als werkgever kan doen.

Het mag glashelder zijn: een goed functionerend bedrijf heeft goed functionerende werknemers nodig. Mensen die lekker in hun vel zitten en niet met hun gedachten bij zorgen zitten die niets met werk te maken hebben, niet om de haverklap gebeld worden door thuis, school van de kinderen, het kinderdagverblijf. En wanneer er toch iets speelt, ze dan in staat zijn om te gaan met hun problemen, dat ze weten hoe te handelen en goed te blijven functioneren, ook als de druk op het werk tijdelijk toeneemt.

Dat kan alleen wanneer er achter de werknemer een stabiele thuissituatie staat. Een partnerrelatie die in balans is, een gezin dat goed functioneert, kinderen waar het lekker mee gaat. Natuurlijk heeft iedereen zijn levens- en gezinsissues; het leven brengt nu eenmaal ervaringen met zich mee, de ene keer heftiger dan de andere keer. Het gaat dan ook vooral om de balans.

Een werknemer die moe raakt
Vermoeidheid bij werknemers die langer aanhoudt en voortkomt uit een onrustige thuissituatie, is funest op de werkvloer. Mogelijk is er al aandacht voor geweest, het hart een keer gelucht, met de bedrijfsarts of een vitaliteitsmanager gesproken, misschien heeft er zelfs wel een intern coaching traject plaatsgevonden, maar het werk moet ook gedaan worden. Het bedrijf heeft een strategische missie, doelen die bereikt moeten worden. En de werknemer wil mogelijk zelf ook niet steeds bezig zijn met thuis. Sterker nog, hij is misschien allang blij dat hij even weg is van huis en stort zich op zijn werk. Op weg naar een burn-out, op lange of korte termijn.

De werknemer is de basis van je bedrijf
Je kunt nog zo’n goede werkgever of leidinggevende zijn en mensen aangetrokken hebben die echt de missie van het bedrijf mee uitdragen, wanneer een werknemer niet lekker in zijn vel zit en niet goed functioneert, dan functioneert het bedrijf ook niet zoals je graag zou willen. Wanneer je hiermee te maken hebt of hebt gehad, dan hoef ik dit niet nader toe te lichten. Achter ieder goed functionerend bedrijf staat simpelweg een stabiele werknemer. En achter elke goed functionerende werknemer staat een stabiele thuissituatie. Het belang voor je bedrijf is dus niet alleen bedrijfsmatig, ook de thuissituatie van je werknemer wanneer het daar rammelt.

Als het thuis niet lekker gaat
Je huis, je partner of je gezin is de plek waar je steeds thuiskomt. Het is je basis van waaruit je steeds letterlijk vertrekt en waar je naar terugkeert. Het is de plek waar je oplaadt, samen bent, ontspant, plezier maakt, gevoelens kunt delen, samen door moeilijke ervaringen heen gaat en jezelf kunt zijn. Tenminste, zo zou een thuis moeten zijn. Als dat niet zo is, dan gaat het fundament rammelen. Wanneer je thuis niet tot rust kunt komen omdat er spanningen zijn, ruzie is, je op je tenen moet lopen of je eenzaam voelt, dan laad je niet op. En dat werkt door op alle fronten en dus ook op het werk.

Wat de Arbo Unie zegt
De Arbo Unie zegt in een artikel over werkstress iets heel waardevols; namelijk dat het belangrijk is om veel meer de aandacht te richten op preventie en het ontwikkelen van voldoende veerkracht bij werknemers. Hoe groter de veerkracht, hoe beter een werknemer zich staande weet te houden wanneer de mentale belasting toeneemt of aanhoudt, zowel op werk- als privégebied.

Mentale belasting of veerkracht heb je nodig om aan te kunnen wat je meemaakt, conflicten te hanteren en om effectief te kunnen handelen in probleemsituaties. De Arbo Unie zegt dat je dit bereikt door ‘bijvoorbeeld te zorgen voor voldoende energiebronnen, zaken die je energie geven’. Hoe meer energie je krijgt, hoe meer je energienemers kunt bestrijden. Het mag duidelijk zijn dat dit uitval voorkomt, het werkvermogen en de prestaties verhoogt. En laat nu een onstabiele thuissituatie een enorme energievreter zijn.

Wat jij kunt doen voor je werknemer
Je kunt, uiteraard, als werkgever niet de thuissituatie van je werknemer verbeteren, dat moet hij zelf doen. Maar je kunt er als werkgever wel aan bijdragen door in het signaleringsproces de juiste inzichten mee te geven. Want weet jouw werknemer zelf wat hij kan doen om weer een stabiele thuissituatie te creëren? En in het kader van ‘practice what you preach’, is de thuisbasis van het bedrijf wel stabiel?

Wanneer je signaleert dat de thuissituatie van een werknemer te veel doorwerkt op de werkvloer, is dit wat je kunt doen:

  1. Ga het gesprek aan. Onderzoek met je werknemer of hij weet wat hij kan doen om de thuissituatie zelf stabiel te krijgen. Heeft hij of zij zicht op wat er speelt thuis, wat het met hem of haar doet? Is er inzicht in de eigen patronen? Vaak zijn dit ook de patronen die mogelijk al eens besproken zijn, omdat ze het goed of nog beter functioneren op het werk ook in de weg staan.
  2. Alleen coachen op werkgebied is niet voldoende. Patronen zitten namelijk in de persoon zelf. Gun de werknemer een goede persoonlijke coach waar gewerkt wordt aan de privé-situatie, liefst een die de taal van het lichaam verstaat en diepgaand lichaamswerk biedt, zodat patronen echt doorbroken worden. Het doorbreken van eigen patronen op fysiek niveau werkt namelijk door op alle fronten en dus ook op het werk. Alleen coaching op cognitief niveau geeft wel inzichten, maar brengt geen diepgaande verandering tot stand met uiteindelijk frustratie tot gevolg.
  3. Zorg voor een stabiele ‘thuisbasis’ in het bedrijf. Hoe zit het met het team? Hoe functioneert dat samen? Hoe gaat het team met conflicten om? Kan het deze hanteren? Kan iedereen zichzelf zijn? Is er voldoende uitdaging voor de werknemer, ruimte om grenzen aan te geven? Wanneer hier een goede balans en basis in is, dan voelt op je werk zijn ook als een soort thuiskomen. Dit draagt uiteraard bij aan het welzijn van de werknemer, dat mag duidelijk zijn. Het lost de thuissituatie niet op, maar het geeft wel de juiste energie, boost en inzichten om thuis ook aan de slag te gaan met wat er nodig is.

PS:

Heb je net te veel werknemers die te moe zijn, tegen een burn-out aanzitten, het thuis moeilijk hebben of een team dat niet goed functioneert met alle gevolgen van dien? Ben je op zoek naar iemand die conflicten niet uit de weg gaat, weet van aanpakken, heldere taal spreekt en kort en krachtig tot de kern komt, zowel op team- als individueel niveau? Neem dan contact met me op.

Nadine Carter

Nadine Carter is auteur voor Pioniers Magazine. Zij begeleidt mensen in haar eigen praktijk op een effectieve en directieve manier naar de kern van hun probleem. Haar specialiteit is om via non-verbale signalen overlevingsstrategieën te herkennen. Via intensief en diepgaand lichaamswerk is zij in staat om deze patronen blijvend te doorbreken. Zij richt zich in haar praktijk op ouders die voor hun kind willen werken aan zichzelf en partners die beiden aan zichzelf willen werken omwille van hun liefde. De rode draad is verbinding en communicatie. Wanneer een verbinding verstrengeld is en partners niet meer weten wat er steeds mis gaat en waarom, kan Nadine in een zeer korte tijd en effectief deze verstrengeling uit elkaar halen. Dat geldt voor liefdesrelaties maar ook voor zakelijke relaties, teams of andere verbindingen waarin samengewerkt wordt.