Artikelen

7 tips die je kind laten groeien vanuit zijn talenten en mogelijkheden

Onze kinderen komen groots, liefdevol, heel en puur bij ons. Ze staan nauw in verbinding met de Bron en willen niets liever dan dat wij onze grootsheid ook weer oppakken. Ook wij hebben een enorme potentie en onze ziel wil niets liever dan dat wij dit tot bloei brengen! Vanuit de Tzolkin is het Gele Zaad een kracht waarmee je verbonden bent en die je ondersteunt om stap voor stap naar je heelheid en licht te groeien. Gele Zaad staat voor je potentieel, voor je ongekende mogelijkheden. Het staat voor geduld en voor groeien. Hoe meer jij je verbindt met deze mogelijkheid in jezelf, hoe makkelijker je kind hierin meegaat. Hiervoor heeft het 7 stappen nodig die jij in jezelf kunt ontwikkelen. Deze stappen omschrijf ik in dit artikel als tips die jou en je kind naar een liefdevol en vrij bestaan leiden.

1. Vertrouw

Alles begint met vertrouwen. Je kind is niet voor niets bij je gekomen. Daar zit een groter plan achter waarvoor hij jullie heeft ‘uitgekozen’. Je kind heeft zijn eigen levensagenda met zijn eigen lessen. Het leven zal hem hiervoor precies brengen wat hij nodig heeft. Vertrouw op je kind! Vertrouw op het leven! Je kind kan de moeilijkheden die hij ondervindt aan. Hij is sterk, wijs en krachtig en heeft deze ervaringen nodig om zijn kracht en talenten te kunnen ontwikkelen. Dag kan niet zonder nacht. Liefde bestaat niet zonder angst. Voor bestaat niet zonder achter. We leven hier op aarde in polariteit. Het een kan niet zonder het ander. Zo kunnen we ervaren. Je kunt alleen weten wat liefde is wanneer je ook hebt ervaren wat angst is.

“Je kinderen hebben je begrenzing nodig waar het gaat om hun veiligheid. Veel van de regels, normen en waarden die daar omheen zitten, kunnen losgelaten worden.”

2. Laat los

Je kind vraagt van je om los te laten. Hij kan alleen zijn eigen ervaringen opdoen wanneer hij hiervoor de ruimte krijgt. Vanuit deze ruimte kan hij ervaren hoe dingen niet moeten. Zo ervaart hij wat pijn, verdriet, vermoeidheid of angst is. Dit is wat hij nodig heeft om ook de andere kant te kunnen leren voelen. Daarnaast ontdekt hij zo zijn grenzen. Ik weet nog goed dat onze kinderen klein waren en ik ze graag wilde beschermen tegen pijn. Ze mochten niet te hoog in de boom klimmen, stel je voor dat ze eruit zouden vallen! Of ik vond dat ze om 20.00 uur naar bed moesten, terwijl ze nog niet moe waren en vanuit weerstand naar boven gingen en daar nog een tijd wakker lagen. Ik leerde dat kinderen het juist van jongs af aan nodig hebben losgelaten te worden. Zo leren ze hun eigen grenzen kennen en dit voorkomt dat ze, eenmaal in de puberteit, plots extreem grenzeloos worden, spullen gaan vernielen of gevaarlijke acties doen om indruk op de vriendengroep te maken. Je kinderen hebben je begrenzing nodig waar het gaat om hun veiligheid. Veel van de regels, normen en waarden die daar omheen zitten, kunnen losgelaten worden. Gun ze hun ruimte. Gun ze hun fouten. Juist daarvan kunnen ze leren!

3. Geef erkenning

In de huidige maatschappij met alle verwachtingen en prikkels ontkomen kinderen er niet aan dat ze zich niet begrepen of gehoord voelen. Je kind kan overprikkeld van school komen en het nodig hebben om eerst thuis te ontladen. Hij heeft dan een vader of moeder nodig die hem daarin erkent en de ruimte geeft. “Het was veel voor je vandaag op school hè? Klopt het dat je nu moe/boos/druk in je hoofd bent? Toe maar, ik begrijp het. Schreeuw of huil maar!” Neem als het even kan je kind op schoot. Bied veiligheid waardoor hij zich gezien voelt en zich emotioneel kan uiten.

4. Wees congruent

In onze praktijk komen veel ouders die aangeven in strijd met hun kind te zijn. Hij wil niet luisteren wanneer hij zijn tanden moet poetsen, hij wil niet eten, hij treuzelt wanneer het tijd is om naar school te gaan, enz. Veel ouders doen hun best om niet boos te worden en hun geduld te bewaren. Ze overleggen met hun kind om tot een compromis te komen en wanneer hij daar dan weer overheen gaat, verliezen ze plots hun geduld en worden erg boos. Om weerbaar en krachtig op te groeien, heeft je kind het nodig dat jij je als ouder bij elke strijd afvraagt: “Waar gaat dit over? Is het nodig dat hij moet eten, is dat voor zijn veiligheid of is het mijn overtuiging dat hij gezond op moet groeien? Heeft hij het echt nodig dat hij vanochtend deze broek aandoet, of laat ik hem er vrij in zodat hij zijn eigen smaak en behoefte kan volgen?” Wanneer je erachter komt dat je een regel gesteld heb vanuit een verwachting en een overtuiging van jezelf die losgelaten mag worden, is het belangrijk dat je daar congruent en eerlijk in bent. Zeg sorry tegen je kind en durf inconsequent te zijn. Als je geïrriteerd raakt doordat je kind treuzelt en te laat op school dreigt te komen, laat je hem dat zien. Zeg hem vanuit een ik-boodschap: “Ik word nu geïrriteerd en ik wil dat je luistert omdat we anders te laat komen.” Gaat hij door, dan is het logisch dat je boos wordt en hem bewust boos aanspreekt. Vaak ligt er een taboe op boos zijn terwijl boosheid een heel normale emotie is die je helpt krachtig te zijn. Voor je kind is het belangrijk dat je congruent bent. Daarmee bedoel ik: helder in wat je denkt, voelt en doet. Een kind is, zeker wanneer hij nog jong is, op gevoelsniveau met jou verbonden. Wanneer jij je eenzaam, bang, opgewonden, verdrietig of boos voelt, wéét hij dat. Net doen alsof er niets aan de hand is, maakt hem juist onzeker en bang. Hierdoor ontstaat er ruis tussen jullie, precies zoals een radiozender niet goed op de juiste frequentie afgesteld staat. Je kind leert vertrouwen op zichzelf en zijn gevoel wanneer jij helder bent en congruent handelt. Hierdoor begrijpt hij je en ontstaat er zelfvertrouwen.

5. Transformeer

Elke emotie die je kind bij je oproept, staat in verbinding met je ‘innerlijk kind.’ Dit is het onbewuste, gekwetste deel in jezelf dat als kind pijn ervaren heeft die hij toen niet aankon. Deze pijn moest je verdringen, maar leeft onbewust door en wordt telkens opnieuw getriggerd, net zolang tot hij gezien en erkent wordt. Wanneer de les geleerd is, kan hij losgelaten worden. Je kind vraagt van je om te groeien in kracht. Hij wil niets liever dan dat jij vanuit liefde en vertrouwen leeft: vrij, puur en onbevangen zoals jij bedoeld bent. Daarvoor is het nodig stil te staan bij de overtuigingen en emoties die bij jouw binnenwereld horen. In onze Westerse wereld is dit ‘stilstaan’ voor veel ouders moeilijk. Ze rennen en vliegen om alle ballen in de lucht te kunnen houden. Tijd voor zelfreflectie en bezinning is er nauwelijks bij. Er zijn veel verschillende manier om jezelf te kunnen beschermen tegen al die ongemakkelijke gevoelens die zomaar ineens op kunnen ploppen. Enkele geliefde Westerse methodes zijn: verklaren, rationaliseren, vluchten in werk, afleiding zoeken door de televisie aan te zetten of Facebook te openen of projecteren. Grijp je kans in deze vakantieperiode en neem de tijd om je te bezinnen. Laat wat je ervaart er 100% zijn. Voel het. Doorleef het. Vlucht niet weg. Zoek geen verklaringen. Laat het zijn! Koester en aanvaard het. Zie het als een klein kindje dat je bij jezelf op schoot zet en dat je aandacht en troost nodig heeft. Zo zuiver je jezelf en transformeer je. Vanuit de nieuwe ruimte die ontstaat, begrijp je je kind steeds beter.

6. Zelfliefde

Jezelf voorop stellen is niet iets wat in onze maatschappij op prijs gesteld wordt. Je bent dan al snel egoïstisch, je dient immers vooral aan de ander te denken. Toch is het in het belang van je kind dat je jezelf op nummer 1 zet! Wees lief voor jezelf. Doe regelmatig iets waar je blij van wordt. Wees trouw aan je eigen verlangens. Uit je gevoelens. Stel grenzen. Pas wanneer jouw emmer goed gevuld is, ben je werkelijk in staat om er voor een ander te zijn. Wanneer jij thuis bent bij jezelf, kun jij je kind het beste helpen thuis te komen bij zichzelf. Hij heeft jouw hulp en steun daarbij hard nodig. Begin dus nog liever vandaag dan morgen met het kiezen voor jezelf en stel jezelf centraal!

7. Onvoorwaardelijke liefde

Onvoorwaardelijke liefde gaat over compassie en laten zijn wat er is. Zolang je vasthoudt aan verwachtingen en/of idealen is er geen sprake van onvoorwaardelijke liefde. Oordelen, over een ander of over jezelf, maakt ook dat je jezelf van deze liefde verwijderd. Let er maar eens op de komende tijd en word je bewust wanneer je oordeelt. Bijvoorbeeld bij het schoolplein over die andere ouder die toch echt veel te soft optreedt tegenover haar kind. Over die collega die er zo de kantjes vanaf loopt. Over een actie van jezelf die toch veel beter had gekund. Wil jij de perfecte ouder zijn? Ben jij streng voor jezelf? Ben je streng voor je kind? Laat het los. Zie je kind zoals hij is en laat hem kalm en rustig zichzelf zijn. Hij is precies goed zoals hij is. Vang hem op wanneer hij iets gedaan heeft wat niet handig is. Wees er voor hem, dat is waar onvoorwaardelijke liefde over gaat. Word de zachte, transparante en open ouder waar hij zo naar verlangt. Word de zachte, liefdevolle en pure persoon waar jij zelf zo naar verlangt en die op je wacht. Zo groeit het zaadje dat in jou wil ontkiemen op tot een volle bloem of boom die straalt en licht geeft. Welk zaadje, welke intentie ga jij in het nieuwe, komende schooljaar planten? Welke talenten laat jij opbloeien?

P.S. De Tzolkin bestaat uit 20 zonnezegels, dit zijn archetypen die staan voor een bepaald deel in jezelf. Dit artikel is geschreven vanuit de vierde zonnezegel, het Gele Zaad. Eén keer in de 20 dagen is dit zonnezegel (deze energie) op aarde actief om je te ondersteunen bij de kracht van deze mogelijkheid in jezelf. Wil je meer over jouw potentieel weten? Kijk dan op https://www.tzolkind.nl/ik-kompas/ en bestel jouw persoonlijk kompas waarin jij ontdekt hoe jij jouw mogelijkheden tot bloei brengt!

Sandra Bolte

Sandra Bolte is auteur voor Pioniers Magazine. Ze is kinder-en jeugdtherapeut, coach, ontwikkelaar van het IK-KOMPAS, docent en trainer. Haar passie ligt bij de Tzolkin (Maya-kalender). Deze heeft ze in 2014 naar kinderen vertaald. Vanuit de Maya-astrologie geeft het IK-KOMPAS volwassenen en kinderen inzicht in wie ze van nature zijn. Het is haar missie dat kinderen zich vanuit hun kern gehoord en begrepen voelen. Hiervoor leidt ze ouders en jeugdhulpverleners op verder te kijken dan de ontwikkeling op het niveau van hoofd-hart en handen. Onze kinderen willen niets liever dan dat wij ons weer bewust worden van het grote potentieel waarover we beschikken. Zodat we samen met elkaar kunnen bouwen aan een nieuwe aarde.