Artikelen

De 17 werelddoelen voor duurzame ontwikkeling vragen om Servant-Leadership

De Verenigde Naties bedachten in 2000 voor het eerst ontwikkelingsdoelen die een positieve impact zouden moeten hebben op de hele wereld. Dat waren de millenniumdoelen. Je zou kunnen zeggen dat dit de eerste structurele ontwikkelingssamenwerking van landen onderling was. Deze doelen hebben ervoor gezorgd dat de kindersterfte omlaag is gegaan, de armoede is verminderd, de opmars van malaria en TBC gestopt is, meer mensen toegang tot schoon drinkwater hebben gekregen en meer kinderen toegang hebben gekregen tot basisonderwijs. De opvolger van deze millenniumdoelen zijn de 17 werelddoelen voor duurzame ontwikkeling. Vanaf 2015 zijn deze doelen ondertekent door 193 wereldleiders. Ze omvatten nieuwe problemen die om een mondiale aanpak vragen, zoals klimaatverandering en ze stimuleren duurzame ontwikkeling in de breedste zin.

Dit keer zijn deze doelen niet uitsluitend bedoeld voor regeringsleiders maar heb ook jij hier invloed op. De werelddoelen zijn namelijk een oproep aan burgers, overheid en bedrijfsleven. Heb jij er bij stil gestaan dat ook jij vanuit jouw organisatie bij kunt dragen aan een betere wereld door middel van deze doelen?

Allereerst, wat zijn die werelddoelen?

 1. Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede
 2. Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw
 3. Gezondheidszorg voor iedereen
 4. Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen
 5. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes
 6. Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen
 7. Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen
 8. Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen
 9. Infrastructuur voor duurzame industrialisatie
 10. Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen
 11. Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam
 12. Duurzame consumptie en productie
 13. Aanpak klimaatverandering
 14. Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën
 15. Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit
 16. Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen
 17. Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken

Duurzame winst 

Als ik het heb over deze werelddoelen, valt me op hoe weinig mensen hiervan op de hoogte zijn. Tijdens het interview dat ik hield met Anne-Marie Rakhorst (www.duurzaamheid.nl) kwamen deze doelen uitgebreid aan bod. Ze vertelde me hoopvol dat grote bedrijven deze werelddoelen hadden ondertekend. Dat vind ik nog steeds goed nieuws. Maar hoe zit het met de kleinere bedrijven en de zelfstandigen? Daar is nog veel “duurzame winst” te behalen.

Servant-Leadership als leiderschapsfilosofie

Vandaag, 1 september lanceer ik met mijn twee collega’s Daan Fousert en Gerard van Haarlem onze nieuwe onderneming Servant-Leadership Solutions. In de aanloop naar vandaag hadden we een vurige wens om Servant-Leadership te verbinden met de werelddoelen en een grotere bijdrage te leveren om de wereld mooier te maken. Dat gaat verder dan je brochures op 100% gerecycled papier drukken, hoewel dat ook helpt. We zien dat er steeds meer bedrijven zijn die van betekenis willen zijn. Daarom is er vaak ook bij deze bedrijven een keus om voor Servant-Leadership te gaan, een ‘manier van zijn en doen’ waarbij de leider dienend is aan de groei van anderen en van zichzelf, zodat mensen tot betekenis komen, organisaties blijvende resultaten boeken en daarmee bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving als geheel.

Van macht naar…

Het type leiderschap dat de werelddoelen van de grond kan krijgen, is niet meer gericht op macht, hiërarchie, controle, of hebzucht maar op betekenisgeving, netwerken, autonomie, participatie, delen en authenticiteit.

Het is niet zo dat je als bedrijf al deze 17 doelen hoeft na te streven, dat zou zelfs een onmogelijke klus zijn, maar als je er vijf uitkiest die bij jouw diensten en/of producten passen en je dit verder uitwerkt, zul je zien dat je meer vanuit betekenisgeving gaat werken, met meer plezier je werk doet en dat je medewerkers meer betrokken zijn.

Wij kozen zelf onder andere voor de volgende werelddoelen die binnen onze invloedssfeer liggen: 

Punt 5: Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes. Deze nadruk leggen we in onze leergang Vrouwen in Leiderschap;

Punt 8: Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen; We bevorderen duurzame, inclusieve en duurzame economische groei door organisaties bekend te maken met Servant-Leadership en op een andere manier naar winst en groei te kijken;

Een van de karakteristieken van Servant-Leadership is Stewardship, het bouwen aan betekenisvolle gemeenschappen en duurzaam investeren in mens, organisatie en samenleving. Hiermee stimuleren we punt 16: vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling. Wanneer je weet welke raakvlakken jouw bedrijf heeft met de 17 werelddoelen en hoe deze doelen aansluiten bij jouw organisatiedoelen, hoe meer je geïnspireerd raakt om je te committeren aan een doel dat groter is dan jijzelf!

Vertaalslag naar je bedrijfsvoering

Wil je meer weten over onze visie of ben je nieuwsgierig hoe je vijf van de werelddoelen in jouw organisatie kunt integreren in je bedrijfsvoering? Op 19 april 2018 starten we met de 3 daagse training “duurzaamheid in bedrijf” waarin je leert om de vertaalslag te maken naar een duurzame bijdrage vanuit jouw organisatie op grond van de werelddoelen.

Carla de Ruiter

Carla de Ruiter is hoofdredacteur en oprichter van Pioniers Magazine. Zij is directeur en eigenaar van Servant-Leadership Solutions, dé opleider voor Dienend-Leiderschap. Het is haar missie om van managers leiders te maken.