Persberichten

11 bouwstenen voor een intelligente & inclusieve exit strategie

De coronacrisis is niet alleen een zorgopgave, maar ook een maatschappelijke en economische uitdaging. We kunnen een samenleving niet aansturen op basis van alleen de ic-capaciteit. En de anderhalvemetersamenleving is in de praktijk niet volhoudbaar. Het is een tegennatuurlijke situatie, waar mensen zich op de duur niet meer aan zullen houden. De noodwet, die anderhalve meter verplicht stelt, is dan ook onzinnig. We moeten breder en dieper kijken, niet alleen vanuit medisch perspectief maar ook vanuit maatschappelijk en economisch perspectief.

Daarom heeft het Break-out Team, een groep van 25 onafhankelijke denkers en doeners, 11 bouwstenen opgesteld voor een intelligente & inclusieve exit strategie. Zij pleiten voor oplossingen op maat en meer bewegingsruimte vanuit eigen verantwoordelijkheid. Voorzichtigheid blijft geboden, maar een eventueel groter risico kan worden ingedamd door een hoogwaardige en optimale medische test- en traceertechnologie.

Daarvoor is een maatschappelijke omslag nodig: van angst naar vertrouwen, van beperkingen naar mogelijkheden en van top-down naar bottom-up. Vast blijven houden aan starre regels leidt tot toenemend verzet en zorgt ervoor dat de kwetsbare mensen de dupe worden. Het BreakOut team gaat uit van wat wél kan en mag, en maatwerk voor groepen mensen, regio’s en sectoren. Kwetsbare mensen hebben andere voorzorgsmaatregelen nodig dan vitale mensen, en jongeren weer andere dan ouderen.

De coronacrisis heeft de toekomst dichterbij gehaald: in een paar maanden kon ineens wat in nog geen tien jaar voor mogelijk werd gehouden. Het BreakOut team zegt: “Laten we dit moment aangrijpen om onderwijs en zorg te hervormen, te investeren in kunst & cultuur, en prangende vraagstukken als de groeiende ongelijkheid, klimaat en biodiversiteit aan te pakken.”

Meer informatie en de exit strategie lezen? Ga naar www.breakoutteam.nl