Wat is Servant-Leadership?
Servant-Leadership is een ‘manier van zijn en doen’ waarbij de leider dienstbaar is aan de groei van anderen en zichzelf, zodat mensen tot betekenis komen, organisaties blijvende resultaten boeken en daarmee bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving als geheel.

Steeds meer mensen beseffen dat de traditionele wijze waarop organisaties functioneren en worden aangestuurd niet meer in alle gevallen werkt. Leiders zoeken naar nieuwe vormen van aansturing en houvast. Het bestaande management-instrumentarium lijkt hiervoor niet meer toereikend.

Fundamenteel ander leiderschap
De consensus groeit dat de samenleving toe moet naar nieuwe vormen van produceren, met een gezonde balans tussen (hernieuwbare) grondstoffen, humaan organiseren en blijvende resultaten (de zgn. circulaire economie). Het is onze overtuiging dat een dergelijke wijze van produceren vraagt om nieuwe organisatievormen én fundamenteel ander leiderschap. ‘Lineair’ geleide bedrijven zullen niet in staat zijn de vragen van de zeer nabije toekomst te beantwoorden en dat geldt ook voor managers die nog volgens de klassieke paradigma’s werken. In zijn boek Reinventing Organizations (2012) laat Frederic Laloux aan de hand van praktische voorbeelden zien dat het mogelijk is deze omslag te maken én succesvol te zijn.

Van binnen naar buiten
Servant-Leadership is relevanter dan ooit voor organisaties die in de huidige en toekomstige omstandigheden succesvol én verantwoordelijk willen ondernemen. Servant-Leadership werkt van binnen naar buiten. Leiders worden aangespoord om over zichzelf na te denken en verbinding te maken met hun eigen drijfveren, waarden en schaduwkanten. Op deze manier (her)ontdekken leiders hun eigen missie van waaruit zij dienstbaar kunnen en willen zijn aan de groei van anderen. Zodat mensen tot betekenis komen, organisaties blijvende resultaten boeken en de samenleving zich duurzaam ontwikkelt.

Robert K. Greenleaf
Servant-Leadership is een leiderschapsprincipe ontwikkeld door de Amerikaan Robert K. Greenleaf. Zijn jarenlange ervaring bij AT&T en zijn bezorgdheid voor de komende generaties resulteerde in 1970 in zijn boek ‘The Servant as Leader’. Hierin lanceert hij zijn visie dat een leider in de eerste plaats dienaar moet zijn. In Amerika en vervolgens wereldwijd bracht dit een nieuwe beweging op gang. Servant-Leadership werd een inspiratiebron voor allerlei managementboeken (van o.m. Collins, Covey, Blanchard en Jaworski) en wordt inmiddels wereldwijd door duizenden bedrijven toegepast.

Zes kernaspecten
De zes kernaspecten van Servant-Leadership zijn:

Compassionate love: houd onvoorwaardelijk van anderen zoals je van jezelf houd
Authenticity: ontdek wie je bent, waar je voor staat en handel consequent vanuit dit innerlijk kompas
Humbleness: wees moedig én bescheiden in je zijn en doen
Empowerment: help mensen te groeien en hun bestemming te realiseren
Provide direction: denk vooruit en geef richting aan de zaak
Stewardship: bouw aan betekenisvolle gemeenschappen en investeer duurzaam in mens, organisatie en samenleving

Servant-Leadership is een praktisch concept voor het daadkrachtig ontwikkelen van écht leiderschap (authentic leadership). Een leiderschapsfilosofie die past bij de behoefte van onze tijd, namelijk het samen ontwikkelen van een toekomstbestendige organisatie en maatschappij. De opkomst van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) en de groeiende belangstelling voor Servant-Leadership staan niet op zichzelf. Ze zijn uitingen van een groei in bewustzijn. Dit leiderschapsmodel geeft volop ruimte aan deze groei. Het stelt mensen in staat hun eigen bijdrage te leveren aan een goed leven, zinvol werk en een gezonde en duurzame samenleving.